OGŁOSZENIA PARAFIALNE:

12.04.2009 - ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE :


  1. - Życzenia Ks. Arcybiskupa.

  2. - Przypominamy o obowiązku Spowiedzi i Komuni św. w okresie Wielkanocnym.

Podziękowania:

- Dziękuję wszystkim, którzy mieli swój wydatny wkład w przygotowanie Świąt Paschalnych.
- Dziękuję współbraciom kapłanom za wiele trudu i wysiłku przez cały okres Wielkiego Postu, bo przecież kilka
  serii rekolekcji wielkopostnych i wszystko z tym związane, bo tyle godzin spowiedzi przedświątecznej i wiele
  ofiarnej posługi.

- Serdeczne podziękowanie dla dk. Waldemara za tak ofiarną i piękną posługę tutaj w Parafii przez okres Wielkiego
  Postu. Opuszcza nas bo już ostatni krótki intensywny czas przygotowania do święceń kapłańskich, które będą
  26 maja 2009 w katedrze poznańskiej.
- Podziękowanie dla kleryka Dominika – przez kilka dni był tutaj, a tak wiele nam dopomógł.

- Dziękuję Służbie Liturgicznej – lektorom i ministrantom za piękna asystę na Liturgii Triduum Paschalnego.
- Dziewczęcej diakonii Liturgicznej.
- Dziękuję młodzieży ze scholi – za piękne prowadzenie adoracje w Wielki Czwartek i Wielki Piątek! Za śliczne
  głoszenie Bożej chwały – pięknym śpiewem pod wodzą p. Marty – organistki.
- Dziękuję Diakoni Muzycznej Małżeństw za prowadzenie czuwania w czwartek nocą.
- Panu Irkowi Kopczyńskiemu za wydatną pomoc w uporządkowaniu nagłośnienia w świątyni.
- Dziękujemy zespołowi Caritas – za ofiarna posługę i gromadzenie środków finansowych i żywności na pomoc
  dla potrzebujących. Rozdaliśmy kilkadziesiąt paczek żywnościowych.
- A przede wszystkim podziękowanie dla Parafian za ofiarne serca – za jałmużnę wielkopostną składaną przy
  sprzedaży świec, baranków i palm - za dar finansowy i za żywność na tę pomoc dla ubogich.
- Serdeczne podziękowania za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu. Podziękowanie dla p. Janiny Lelonkiewicz za
  przygotowanie własnoręczne 200 palm na Niedzielę Palmową.
- Wielkie dzięki za - przygotowanie Bożego Grobu, a wykonali go: Waldemar Bieleninik i Tadeusz Chwesiuk przy
  wsparciu diakona Waldemara i kleryka Dominika.
- Dziękuję za sprzątanie kościoła paniom, które czynią, to tak ofiarnie, ażebyśmy mogli modlić się w czystej świątyni.
- Podziękowanie dla p. Waldemara Walenicha, p. Wojtka Budzyńskiego, p. Ryszarda Samsonika i p. Lecha Konieczki
  za pomoc w instalowaniu kurantów na wieży.

- Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w Liturgii Triduum Paschalnego.

- Dziękujemy za życzenia składane nam i w Wielki Czwartek i przez pocztę i Internet.

Informacja o inwestycjach - świąteczne prezenty – to:

= Chrzcielnica z czerwonego trawertynu
= Ołtarzyk pod tabernakulum
= Kuranty, które zainstalowaliśmy zamiast sygnaturki na wieży.

W tym czasie zostało wykonane także:

= Wybrukowanie otoczenia kościoła, zabezpieczenie ścian świątyni przed wodą niszcząca izolację.
= Uporządkowanie nagłośnienia – czyli nowe mikrofony dla zespołów śpiewających, miksery, statywy; także naprawy
   w systemie nagłośnienia na kościele.
= Komplet szat dla chórku dziecięcego.

Rozpoczęliśmy też prace następujące:

= Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
= Obraz Jezusa Miłosiernego jest już na ukończeniu.
= Metalowe odlewy na ambonkę, chrzcielnicę i miejsce przewód.

A zanim zaczniemy poważnie mówić o budowie Domu Parafialnego, to konieczne jest natychmiastowe przystąpienie do następujących prac:

= Pewna rozbudowa, aby zrobić jakąś porządną Kancelarię Parafialną.
= Naprawa systemu grzewczego tzn. położenie nowych porządnych rur w miejsce plastikowych dzięki, którym mamy
   ciagłe awarie.
= Konfesjonał – zamykany, dźwiękoszczelny - pozwalający na pełna dyskrecję dla przystępujących do Sakramentu
   Pokuty.
= Także urządzenie salki na poddaszu – dla spotkań dzieci i młodzieży.

... Dalsze Ogłoszenia:

  3. - Jutro Drugi dzień Świąt Wielkanocnych – Msze św.; 6:45, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00 i 18:00.

  4. - Za Tydzień – Niedziela Bożego Miłosierdzia. U nas szczególna okoliczność bo odsłonięcie i poświęcenie
        Obrazu Jezusa Miłosiernego – na Sumie tj. o 11:30.

  5. - Organizujemy wyjazd dla młodzieży na Dni Młodych w Myśliborzu 1-3 maja 2009. Organizujemy wyjazd
        młodzieży na Ogólnopolski Zjazd Młodzieży na Lednicy. Wszystkie szczegóły, informacje i zapisy za
        tydzień we wtorek na spotkaniu KSM o godz. 19:00.

Życzenia: Niech zmartwychwstały Chrystus który pokonał śmierć i zło – przyniesie prawdziwy pokój do serc
                Waszych – Drodzy Parafianie i Mili Goście, niech ten który jest Zmartwychwstaniem i Życiem
                będzie oparciem i radością dla każdego z Was i Waszych rodzin i domów.
                          Życzymy wszystkim Parafianom i Gościom Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
                wszelkich Bożych łask, pomyślności, zdrowia, pokoju i mocnej wiary!13.04.2009 - Poniedziałek Wielkanocny :

  1. - Podziękowanie dla diakona Waldemara i kleryka Dominika.

  2. - Oktawa Wielkanocna – do najbliższej niedzieli – cały tydzień trwa Wielkanocne Święto. Trwajmy na modlitwie
        – przychodźmy częściej do kościoła (Msze św. 7:00 i 18:00), by być ze Zmartwychwstałym Chrystusem Panem.

  3. - Podziękowanie za ofiary na KUL i Wydział Teologiczny.

  4. - Taca budowlana - wobec tak poważnych wydatków ponoszonych w tym czasie - zwracam się z prośbą o ofiarę na
        tzw. „tacę budowlaną” - w najbliższą niedzielę. Bóg zapłać!

  5. - Przyszła niedziela - Niedziela Bożego Miłosierdzia – poświęcenie Obrazu Jezusa Miłosiernego na Sumie
        Parafialnej o godz. 11:30. - Zapraszamy!

  6. - Polecamy najnowsze „Miłujcie się” a w nim:

= Rzeczowe dowody Zmartwychwstania
= Istnienie duszy nieśmiertelnej
= O prześladowaniu Kościoła w Wietnamie
= Artykuł dla wierzących, a niepraktykujących
= Kościół wobec gejów i homoseksualistów
= I wiele pięknych świadectw o nawróceniu

Dla dzieci najnowszy – świąteczny „Anioł Stróż” – bardzo dobre pismo dla małych dzieci.

  7. - Ofiary nocnego pożaru hotelu w Kamieniu Pomorskim polećmy Miłosierdziu Boga: „Wieczny odpoczynek racz
        dać im Panie, a Światłość wiekuista niechaj im świeci
”.