OGŁOSZENIA PARAFIALNE:

06.01.2023: - TRZECH KRÓLI - 2023 -


  1. - Pobłogosławioną kredą oznaczmy dzisiaj nasze domy, pisząc pierwsze litery imion Mędrców:
        Kacpra, Melchiora i Baltazara oraz rok bieżący (K+M+B 2023).

  2. - W niedzielę po „10” dzieci będą zbierały ofiary na cele misyjne.

  3. - Od poniedziałku rozpoczynamy wizytę kolędową w naszej parafii.
        Są dwie możliwości, albo zapisujemy się w zakrystii na wizytę w domu, albo przychodzimy do kościoła na „18”.

        Kolęda w poniedziałek 9 stycznia 2023 roku:
        ul. Szczecińska, plac Lubelski, Wielkopolska, Mazowiecka.

        We wtorek 10 stycznia 2023 roku:
        ul. Paderewskiego i Szymanowskiego.

        W środę 11 stycznia 2023 roku:
        ul. Nowakowskiego i Nowowiejskiego.

        W czwartek 12 stycznia 2023 roku:
        ul. Chopina, Polska i Bornholmska.

        W piątek 13 stycznia 2023 roku:
        ul. Noskowskiego, Niewiadomskiego i Wieniawskiego.

        W sobotę 14 stycznia 2023 roku: ul. Czeska, Różyckiego, Moniuszki, Kurpińskiego i Karłowicza.

        - Kolędę rozpoczynamy od godz. 15.30.

  4. - Korony dzisiaj dla każdego i Modlitwa błogosławieństwa kredy i kadzidła:

Boże, jedyna i wieczna Światłości, Ty przyprowadziłeś Mędrców do swojego Syna i objawiłeś im Jego jako Króla nad królami, a oni uwierzyli w Niego, oddali Mu pokłon i złożyli dary.
Pobłogosław ✠ tę kredę dla oznaczenia drzwi naszych mieszkań, w których przyjęliśmy światło Twojego objawienia. Spraw, abyśmy stawali się coraz bardziej widocznym światłem dla ludzi, którzy Ciebie szukają.
Pobłogosław ✠ to kadzidło, aby jego wonny dym wznosił się wraz z naszymi modłami przed Twoje oblicze. Spraw, niech nasze domy napełnione wonią kadzidła będą miejscem codziennej modlitwy w jedności z Twoim Synem, który zamieszkał między nami, aby objawiać nam Ciebie. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.